Interactive tree of Yiannis Sofos

Yiannis Sofos 19322000
Stamatios Sofos 18991972
Stergoulla Papageorgiou 19001994
Georgos Sofos 1850
Georgoulla Sofoullis